Klej AMOS - Najlepszy Klej Klej AMOS Akcja Ekologiczna - Wymień Puste Na Pełne

Bierzesz udział w Akcji? Chcesz ją pokazać w swojej placówce, mediach społecznościowych, mailu? Poczęstuj się naszymi banerami! Będzie nam miło, jeśli oznaczysz @klejAMOS w poście lub powiadomisz nas mailem amos@kwtrade.pl, jak wykorzystujesz nasze obrazki.

W imieniu firmy KW trade Sp. z o.o., wyłącznego dystrybutora marki AMOS w Polsce i organizatora Akcji "Wymień puste na pełne", upoważniamy do upowszechniania pobranych materiałów graficznych promujących Akcję na Państwa stronie internetowej. Upoważnienie nie uprawnia do dokonywania jakichkolwiek zmian w udostępnionych materiałach, ani też do udostępniania ich osobom trzecim w celu dalszego wykorzystania, bez pisemnej zgody firmy KW trade Sp. z o.o. udzielonej pod rygorem nieważności.